Nyereményjáték
Nyereményjáték
Leírás:

A kiállítás időtartalma alatt feliratkozott személyek között
3 fő részére Blue Bird ajándékcsomagot sorsolunk ki.
A sorsolásra a kiállítás után, legkésőbb 2017.05.31 ig kerül sor.

Mit kell ehhez tenni?

  1. Töltsd ki a feliratkozó levelünket és dobd be a helyszínen az erre a célra kijelölt dobozba.
  2. Készíts képet a Selfie boxunkal! A fotón legalább egy Blue Bird termék legyen látható!
  3. Like-olj minket Facebookon!

www.facebook.com/BlueBirdRoastery/
A játékban való részvételhez a felsorolt feladatok mindegyikét teljesíteni kell! Minden kitöltött szelvény egy ajándék kávé elfogyasztására jogosít a kávézónkban!
Nyereményjáték szabályzat:
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Blue Bird Café Kft. (a továbbiakban: Blue) által üzemeltetett bármelyik rendezvényén megjelenő valamennyiNyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel. A Játékok szervezője a Blue Játékonként eltérő szerződéses partnere (a továbbiakban: Szervező), a Szervező neve és székhelye megtalálható a Játék leírásánál A Játékban résztvevő személyek.
1.A Játékban részt vehet minden
Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy a Játékos az adott rendezvényen regisztrált felhasználója legyen, illetve, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
2.A Játék időtartama
A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő a rendezvény idejéig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
3. Jelentkezés a Játékra
A Játékra jelentkezni – valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban anyag beküldésével, valamint – az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása. A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: egy e-mailcímről érkezett like, feliratkozó levél csak egyszer szerepel a sorsolásban.Ha valaki mégis többször dobja be a levelet, azt kizárjuk az adott Játékból és töröljük adatait, a tisztesség és a többi, szabályosan játszó érdekében. A feliratkozó ív kizárólag akkor küldhető el, ha a Játékos valamennyi kérést teljesítette, vagy egyéb pályázati feltételt teljesített, illetve valamennyi szükséges adatát megadta. A Játékos csak abban az esetben küldheti el /pályázatát, ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.
4. Nyeremény
A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
5. Sorsolás
A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
6. Nyertesek értesítése
A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük.
7. A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Játék Szervezője kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje az általában egyidejűleg folyamatban lévő több Játékra tekintettel hosszú, akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét. (Sajnos, nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni a csomagot.) A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a Szervezőnél tehető meg. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Blue, valamint a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
8. Adatkezelés
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy – megadott adataik (név, e-mailcím, telefonszám) a Blue, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Blue minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig; – a nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Blue átadja a Szervezőnek, illetve a Szervező átadja a Magyar Posta Zrt-nek (1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.), a DHL Express Magyarország Kft-nek (1097 Budapest, Fehérakác u. 3.), vagy a GLS Hungary Kft-nek (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.). A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Blue székhelyén, illetve a név, lakcím és telefonszám adatokat tartalmazó nyertesi listát a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek. Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szervező termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, valamint ahhoz, hogy ennek érdekében a Blue a játék regisztrációkor megadott adatait átadja a Szervezőnek, mint adatkezelőnek, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Szervezőtől, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Mind a Blue, mind a Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.
9. Felelősségkizárás
A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Blue nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Bluel a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Blue kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Blue nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el
10. Egyéb
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Central az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

www.bluebirdcafe.eu

BlueBird Cafe Nyereményjáték minden kedves érdeklődő számára. A Blue Bird Café Nyereményjáték a Facebook segítségével juttat értékes ajándékokhoz minden kávékedvelőt és kávévásárlót, akit érdekel a frissen pörkölt kávé a Blue Bird Roastery kínálatában. Kulcsszavaink az olvasóknak ajánlva: hírek a Blue Bird kávézóból, nyereményjáték Budapesten, kávés játék, like-olj és nyerj a caféban.